O mnie

Zakres usług

Świadczę usługi na rzecz przedsiębiorców, jak również osób nieprowadzących działalności gospodarczej, w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego i prawa pracy. Prowadzę procesy cywilne, przygotowuję opinie prawne, doradzam przy umowach, pomagam negocjować kontrakty. Zapewniam obsługę w języku angielskim i niemieckim.

Doświadczenie

Dotychczasowe doświadczenie zdobywałem w renomowanych warszawskich kancelariach prawniczych świadczących usługi dla przedsiębiorców (w tym zakładów ubezpieczeń), w dziale prawnym towarzystwa ubezpieczeń oraz jako prawnik przedsiębiorstw szeroko pojmowanego rynku motoryzacyjnego.

Uczestniczyłem w szeregu sporów sądowych pomiędzy towarzystwami ubezpieczeń a ubezpieczonymi. Legitymuję się w szczególności doświadczeniem procesowym, windykacyjnym, ubezpieczeniowym i odszkodowawczym.

Mam za sobą kilkaset stawiennictw na rozprawach przed sądami cywilnymi i gospodarczymi. Mogę pochwalić się wieloma sukcesami w uzyskaniu odszkodowań w postępowaniach prowadzonych przeciwko dużym podmiotom gospodarczym.

Zdobyte doświadczenie procesowe wykorzystuję również w prowadzeniu postępowań windykacyjnych, angażując się w spory przeciwko niesolidnym dłużnikom. W tym zakresie zazwyczaj reprezentuję wierzycieli – przedsiębiorców świadczących usługi na rzecz innych podmiotów wykonujących działalność gospodarczą.

Niezależnie od mojej praktyki ubezpieczeniowo-odszkodowawczej i windykacyjnej zajmuję się prawem nieruchomości i inwestycji budowlanych. Wiedzę z tego zakresu pogłębiłem na studiach podyplomowych prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Aktualnie wykonuję stałą obsługę prawną na rzecz podmiotów gospodarczych z branży handlowej i usługowej w sektorze motoryzacyjnym i obsługi flot samochodowych oraz na rzecz klientów indywidualnych.

Wykształcenie

2013 – 2014

Szkoła Główna Handlowa – Podstawy Prawno-Ekonomiczne Procesu Inwestycyjnego

2011 – 2012

Szkoła Prawa Niemieckiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, organizowana przy współpracy z Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

2011 – 2013

Aplikacja adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, zakończona egzaminem adwokackim

2009 – 2010

Julius-Maximilians-Universität Würzburg – Wydział Prawa (Program Erazmus)

2005 – 2010

Uniwersytet Warszawski – Wydział Prawa i Administracji (studia stacjonarne)