Specjalizacja

Moja specjalizacja obejmuje:

Prawo odszkodowawcze i ubezpieczeń, ze szczególnym uwzględnieniem roszczeń z wypadków komunikacyjnych, w zakresie szkód majątkowych (koszty naprawy pojazdu, koszty najmu pojazdu zastępczego, utrata wartości handlowej pojazdu) i osobowych (odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu i zadośćuczynienie za krzywdę).


Windykacja należności (w tym wierzytelności zagranicznych), obejmująca kierowanie wezwań do zapłaty, negocjacje warunków spłaty oraz reprezentację przed sądami cywilnymi i gospodarczymi, jak również pomoc prawną na etapie egzekucji komorniczej.


Prawo nieruchomości i inwestycji budowlanych, w tym badanie stanu prawnego nieruchomości, prowadzenie postępowań ws. pozwolenia na budowę, wydania warunków zabudowy, opłat za użytkowanie wieczyste i innych postępowań administracyjnych oraz obsługa kontraktów budowlanych i umów najmu.